SMART CITY

Сьогодні в Херсоні відбувається впровадження системи Smart City (Розумне Місто). Влада міста разом з представниками активної частини громади, включаючи фахівців IT-галузі, спільно працюють над розробкою «Великого Технічного Завдання» єдиної системи управління містом. Однією із її складових є втілення елементів Smart City, яке включає в себе:

  • створення реєстру територіальної громади, завдяки якому всі адміністративні послуги надаватимуться без додаткового звернення жителів міста, черг та зайвої бюрократії;
  • створення сервісу мультифункціонального особового кабінету для жителів міста, який надасть змогу залучати активних жителів міста до управлінням містом;
  • формування партнерської екосистеми, яка складається із влади, підприємств, включаючи стартапи, неприбуткових організацій, навчальних закладів;
  • створення реєстру геопросторових систем, який включатиме: мережу інженерних комунікацій певного типу; єдину цифрова топографо-геодезична основа міста; реєстри земельних ділянок, будівель та споруд, природних ресурсів, пам’яток архітектури, проїжджі частини, вулиць, тротуарів тощо;
  • налагодження безперебійної одночасної роботи в єдиній мережі великої кількості пристроїв: фото- і відеокамер, датчиків температури, забруднення повітря, рівня шуму, інтенсивності руху, вільних місць на парковках, заповнення сміттєвих контейнерів, тощо;
  • впровадження єдиної системи електронного управління галуззю охорони здоров’я міста;
  • впровадження єдиної системи електронного управління транспортною системою міста, в тому числі впровадження системи «електронний квиток».

Для вимірювання ефективності роботи із даними планується розробити та впровадити «City Progress Index» – індекс розвитку міст, який на основі понад 100 показників дозволяє здійснювати моніторинг динаміки розвитку міста. Для комплексного вирішення поставлених вище завдань планується формування єдиної Візії, Стратегії та Цілей розвитку міста, а також визначення ключових індикаторів в різних сферах життя міста, які відповідатимуть стратегії і цілям його розвитку; Ідентифікація джерел отримання достовірної інформації; Систематизація і технологізація збору необхідних даних.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до впровадження в Херсоні системи «Smart City».